Recenzja: Aleksandra Walkiewicz, Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010

Lidia Lebas-Frączak

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Romanica Wratislaviensia

58, 2011

Pages from 160 to 164

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout